Ameliyatsız Varis Tedavisi

*Günümüzde varis tedavisi artık ameliyat olmaksızın mümkündür.

Tedavi Sonrası

Tedavi Sonrası

Tedavi Öncesi

Tedavi Öncesi

Ameliyatsız tedavide prensip, varise sebep olan kaynak damar içerisine lazer, radyofrekans, buhar …vb uygulamalar ile damarı yerinde harab etmektir, damara boylu boyunca yapılan tedavi sonrası kapanan damar zaman sürecinde yavaş yavaş kaybolur.

Varislere sebep olan kaynak damarın kapatılması ardından, görünen yüzeyel varis damarlarını da ortadan kaldırmak üzere sklerozan madde köpük haline getirilerek  bu damarlar içerisine enjekte edilir.  Sklerozan madde damarları kimyasal yolla zedeleyerek damarın kapanmasını sağlar.  Bu tedavi “skleroterapi” olarak bilinir.

Damar içi lazer uygulaması ile varis tedavisi dünyada ilk kez 2002 yılında uygulanmış, sonraki yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte sıklıkla kullanılır duruma gelmiştir. Her geçen gün ameliyatın yerini almakta, güvenlik ve etkinliği kanıtlanmış bir tedavidir.

Lazerle varis tedavisi lokal anestezi altında yapılan bir işlem olup, ameliyathane koşulları gerektirmez. Lokal anestezi ile yapılması nedeniyle hasta aynı gün tedavi sonrası yürüyerek evine gidebilir, yatak istirahati gerekmez. Ertesi gün itibariyle günlük işlere dönülebilir.

Lazer ile tedavi edilen damarda tekrar varis oluşma ihtimali yok denecek kadar azdır, klasik ameliyatla karşılaştırıldığında belirgin üstünlüğü bulunmaktadır.

Orta boy(retiküler) varislerde öncelikle skleroterapi ile kalın olan damarlar ortadan kaldırılır, eğer irtibatlı kılcal varisler mevcutsa bu bölgelere yönelik tedavinin devamında yüzeyel lazer uygulaması yapılır.