Varis

varis

Varis toplardamarlar içerisindeki kapakların yetmezliği sonucu oluşan hem kozmetik hem de klinik şikayetlere neden olan bir hastalıktır. Bacak toplardamarlarındaki yetmezlik ve genişleme dışında, makat düzeyinde oluşan varisler (hemoroid/basur), kadınlarda genital bölgede oluşan varisler (pelvik konjesyon) ve erkeklerde testis çevresinde oluşan varisler (varikosel) de mevcuttur.

Bacak varisleri toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır(toplumda görülme sıklığı %15-20). Sık görülmesi, yaşam kalitesini bozması ve ileri hastalık derecesinde ciddi problemlere ve hatta hayatı tehdit edici sorunlara(bacak damarlarında pıhtılaşma=tromboflebit ve akciğere pıhtı atması=pulmoner emboli)  yol açmasına rağmen, kısa bir süre öncesine kadar  hekimler ve hastalar tarafından tedavisinden kaçınılan bir hastalık olmuştur.

Son 10-15 yıl içerisinde renkli Doppler ultrasonografinin yaygınlaşmasına bağlı tanı yöntemlerinin kolaylaşması ile tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin (damar içi lazer, radyofrekans uygulamaları) gelişmesi ve her geçen gün yeni teknolojilerin eklenmesi hastalığa bakış açısını değiştirmiştir.

Günümüzde modern tedavi yöntemlerini kullanarak genel anestezi gerektirmeden, 1-2 saat gibi kısa bir sürede varislerden kurtulmak mümkündür. Kolay ve hızlı bir tedavi gibi görünse de, uygun teknikle doğru planlama ve uygulama yapmak tedavi başarısı ve tekrar nüksetmemesi açısından önemlidir.