Varis Oluşum Mekanizması

Varis oluşumu

 

Varis oluşumunda temel olay toplardamar içerisinde bulunan ve kirli kanın akciğere doğru taşınmasını sağlayan kapaklardaki yetmezliktir. Bu yetmezlik sonucu özellikle dikey pozisyondaysak(oturmak veya ayakta olmak) bacaklardaki kirli kan geriye doğru kaçış (reflü) gösterir. Böylece özellikle varislerin yoğun olduğu diz altı bölgesinde kirli kan birikimi ödeme(şişlik) neden olurken, ilerleyen süreçte bacak dolaşımının yetersiz kalması ciltte renk değişiklikleri ile oluşan varis yaralarına sebep olur.

Varis oluşum süreci ve hastalığın ilerlemesi hastanın genetik yatkınlığına, çalışma koşullarına ve sosyal/çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Varis oluşum sürecinin ilk başlangıcında, sıklıkla, bacak tüzeyinden görünür varisler olmamasına rağmen, daha derin yerleşimli ana toplardamarlarda kaçak olması neticesinde bacakta ağrı, yanma, huzursuzluk gibi şikayetler ön planda olabilir. Böyle bir durumda “gizli varis”ten söz etmek mümkündür. Bu şikayetler olduğunda, gizli varis oluşumunu ortaya çıkarmak adına renkli Doppler inceleme ile bacak toplardamarlarının değerlendirilmesi önem taşır ki, tespiti halinde erken dönemde hastalık ilerlemeden, tedavisini de yapmak mümkündür.