Varis İncelemesi ve Tanısı

Renkli Doppler US

Renkli Doppler US

Varis şikayetleri bulunan hastalar öncelikle fizik muayene ile varislerin kalınlığı, dağılımı, varis damarlarında tromboflebit olup olmadığı, bacakta ödem ve cilt değişiklikleri ile varis ülseri açısından değerlendirilir.

Fizik muayene ardından bacak toplardamarları ve hatta atardamarlarına yönelik renkli Doppler ultrasonografi(RDUS) cihazı ile görüntüleme yapılır. RDUS kolay ulaşılabilen, ucuz ve özellikle varis değerlendirmesi için oldukça etkili bir görüntüleme yöntemidir.

Varis değerlendirmesi yaparken, RDUS tetkinin ayakta yapılması en etkili sonucu verecektir, çok nadir durumlar dışında yatarak yapılan değerlendirme yanlış sonuçlar verebilir.

RDUS tetkikinde, öncelikle bacak ve uylukta derin yerleşimli ve esas dolaşımı sağlayan ana toplardamarlar değerlendirilerek bu damarlarda tıkanıklık veya kapak yapılarında bozukluk(venöz yetmezlik) olup olmadığı gözden geçirilir. Ayrıca derin yerleşimli toplardamarlar gözden geçirilirken, bu damarlara bitişik ilerleyen atardamarlara da hızlıca göz atmak yararlı olacaktır.

İkinci aşamada, yüzeyden görünmeyen varislere sebep olan kaynak damar veya damarlar tespit edilerek, uzanımı ve mevcut varislerle irtibatı ortaya konur. Bununla birlikte varis damarları içerisindeki kan akımına bakılarak tromboz açısından değerlendirme yapılır.

Son aşama ise RDUS sonucu elde edilen bilgilerin tedaviyi planlamak, doğru ve eksiksiz bir tedavi yapmak üzere varis haritasına dönüştürülmesidir. Varis haritası tedavinin öncesinde veya devamında hastanın takip edilmesinde hekimin elinde baz bir verinin de olmasını sağlayacaktır.