Varis Görülme Sıklığı

Varis, son döneme kadar ihmal edilmesine rağmen, erişkinlerde %15-20 gibi yüksek oranda karşılaşılan bir rahatsızlık olması nedeniyle önemlidir. Kadınlarda erkeklere oranla 2-4 kat daha sık görülmekte olup, 20-70 yaş arası kadın nüfusunun yaklaşık yarısında varis görülür.

Varis oluşumunda genetik yatkınlık en önemli nedenlerdir, birinci derece akrabasında varis bulunan kişilerde varis olasılığı %85’lere ulaşmaktadır. Genelde bakıldığında anne veya baba gibi 1. Derece akrabasında varis bulunan ve kendisinde de varis oluşan kişilerde varislerin görülme yeri ve dağılımı akrabayla benzerlik göstermektedir, bu da genetik yatkınlığın ne denli önemli bir rol oynadığının göstergesidir.

Bununla birlikte, varis hastalarında cinsiyet, sosyal yaşam ve iş yaşantısı, çevresel faktörler, hormonal etkiler de varis oluşumunda ve ilerlemesinde önem arzeder.

Özellikle kadınlarda geçirilen gebelikler, ileri yaş, obezite, hormonal etkiler varis oluşumunda etkilidir.

Sürekli dikey pozisyonda sabit kalmayı gerektiren çalışma koşulları (aşçı, öğretmen, polis, cerrah,…gibi meslekler) hastalık sürecini etkilemektedir.