Temel Radyolojik Görüntülemeler

Röntgen: Herhangi bir organın X-ışını kullanılarak elde edilen 2 boyutlu tek kesitli görüntüsüdür. Akciğer ve kemik yapıların görüntülenmesinde temel yöntemdir.

Ultrasonografi(US): Kulağın işitemeyeceği kadar yüksek frekanslarda  ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilen yöntemdir. X-ışını içermediğinden,  hamileler ve çocuklar dahil güvenle kullanılır. Özellikle karın içi organlar, tiroid bezi, meme, iç genital organların görüntülenmesinde ilk tercih edilen ve kullanılan radyoloji tetkiktir.

Renkli Doppler US: Direkt damar yapılarını görüntülemek veya organlarda  kan akımını değerlendirmek amacıyla kullanılan US gibi ses dalgaları ile görüntü oluşturan tetkikdir. Sıklıkla bacak atardamarları ile şah damarını görüntülemek amacıyla kullanılır. Ayrıca, varis hastalığında venöz yetmezlik  saptanması veya organlarda görülen lezyonların kanlanma paternlerinin tespiti için de sıklıkla kullanılır.

Bilgisayarlı Tomografi(BT):  X-ışını kullanılarak dönen bir tüp yardımıyla vücudun belirli bir bölgesinden ayrıntılı ve kesitsel çok sayıda görüntü elde edilmesi yöntemidir. Bu yöntem röntgen ve US gibi kolay ulaşılan ve hızla tamamlanan tetkiklerden sonra, şüpheli durumları aydınlatmak, saptanan lezyon veya kitleleri daha ayrıntılı değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Manyetik Rezonans(MR):  Büyük mıknatıslar yardımıyla oluşturulan manyetik alan içerisinde radyo dalgalarının kullanılarak vücudun belirli bir bölge veya organını incelemede kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemidir. X-ışını içermediğinden hamileler ve çocuklar dahil güvenle kullanılır.