Standart Radyolojik CHECK-UP

Akciğer grafisi: Akciğerler  ve göğüs kafesinin röntgen tetkiki ile değerlendirilmesidir.

Tiroid/Boyun Doppler-US: Vücut metabolizmasını yöneten ana hormon tiroid hormonunu üreten tiroid bezinin US cihazı ile görüntülenmesidir. Kan tahlilinde hormon  değerleri normal olsa dahi, tiroid bezinde şikayet oluşturmayan nodüllerin saptanması, kanser riski açısından değerlendirilmesi , takibe alınması ve gerektiğinde sitopatolojik tanı için biyopsi ile değerlendirilmesi sağlanır.

Üst Karın US: Karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas, her iki böbreğin US cihazı kullanılarak değerlendirilmesidir. Bu organlarla ilgili bir patoloji saptanması durumunda ayrıntılı değerlendirme için BT veya MR gibi ileri inceleme yöntemlerine başvurulur.

Alt Karın US: Mesane, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar ile erkeklerde prostat bezinin US cihazı ile değerlendirilmesidir.

Meme Doppler US: Kadınlarda her iki memenin kist ve kitle varlığı açısından US cihazı ile değerlendirilir. Kist veya kitle varlığı durumunda takip, gerektiğinde biyopsi işlemleri yapılarak histopatolojik tanı elde edilir.

Skrotal(Testis) Doppler US: Erkeklerde her iki testis yapısını vekanlanmasını  değerlendirmek için yapılır. Ayrıca, erkeklerde en sık kısırlık sebebi “varikosel” varlığını araştırmak üzere testisler  çevresindeki damar yapılarında ggenişleme ve venöz yetmezlik araştırılır.