Radyolojik Check-up nedir?

*Check-up nedir?

Belirli aralıkla kişilerin genel sağlık durumunu ortaya koymak ve gizlice başlamış hastalıkları erken dönemde tespit ederek  tedbir almak amacıyla yapılan kişisel sağlık taramasıdır.

*Radyolojik Check-Up nedir?

Radyolojik check-up, vücutta en sık hastalık ve kanser görülen organların görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesidir.  Bu kapsamda standart bir radyolojik check-up paketi; akciğerin röntgen tetkiki ile, tiroid, meme ve karın içi organlarının ultrasonografi(US) tetkiki ile değerlendirilmesini kapsar.

Bu standart tetkiklere kişilerin yaşı, yaşam biçimi, kronik hastalık varlığı(kolesterol yüksekliği, diyabet, hipertansiyon, vb.)  ve mevcut şikayetleri göz önüne alınarak ek radyolojik görüntüleme yöntemleri de ilave edilebilmektedir.