Neden Radyolojik Check-up?

***Günümüzde özellikle devlet hastaneleri gibi yoğun hasta randevusu ile çalışan hekimler için, fizik muayene bakıları çok yüzeysel kalmakta, bu nedenle ultrason başta olmak üzere görüntüleme yöntemleri ile tanıya gidilmektedir.

***Özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapılan check-up tetkiklerinde akciğer filmi ile karın ultrasonu standart radyolojik görüntüleme yöntemleridir. Bu yönüyle tetkiklerin eksik kaldığını söylemek yanlış olmaz, şöyle ki; her geçen gün sıklıkla karşılaşmaya başladığımız ve genelde sessiz ve sinsi seyreden tiroid nodülleri ile meme kitlelerini erken dönemde tespit ederek , gerekli önlemleri almak amacıyla tiroid ve meme US tetkiklerinin check-up kapsamına dahil edilmesi önemlidir.

***Radyolojik check-up kişilerin yaşı, sosyal yaşamı, beslenme biçimi, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, diyabet gibi sık karşılaşılan kronik hastalık varlığı, varsa mevcut şikayetleri göz önüne alınarak kişilerin isteği doğrultusunda  genişletilebilir.

***Standart bir radyolojik check-up tetkikinde, genel sağlık durumunu ortaya koymak amacıyla form doldurulmasından başlayarak hastaya en az 1-1,5 saat zaman dilimi ayrılır, sadece görüntüleme tetkikleri değil, gerektiğinde saptanan bulgular  ve şikayetlere göre ilgili branş hekimine yönlendirme yapılır.

***Hastanın genel sağlık formu, elde edilen radyolojik görüntüler ve raporlar arşivlenerek, daha sonraki kontrollerde karşılaştırma amacıla kullanılır.

***Radyolojik check-up için önemli bir avantaj da;  bir paket kapsamında yapıldığından ücretlendirmede, ayrı ayrı yapılan tetkiklere oranla %50’e varan tasarruf sağlanmasıdır.