İsteğe Bağlı Ek Tetkikler

*Standart check-up paketine hangi durumda hangi tetkikler ilave edilebilir?

Kan tetkikleri:

*Tam kan sayımı (kansızlık ve kan elemanları analizi)

*Açlık kan şekeri ve kolesterol tayini

*Karaciğer safra ve böbrek fonksiyon testleri

*Tiroid hormonları analizi

*CRP ve sedimantasyon analizi(iltihap-enfeksiyon değerlendirme)

*Tam idrar analizi,

*Erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri risk analizi…vb.

Alt ekstremite Doppler Tetkiki: Bacak ağrısı, bacak ve ayaklarda şişme şikayeti, bacak huzursuzluğu olan kişilerde atardamar problemi veya “gizli varis” gibi bir durumu saptamak amacıyla yapılır.

Ayrıca, gün boyu çalıştıktan sonra akşam bacak ağrısı ve ayakta şişlik şikayetleri  olan kişilerde “gizli varis” olasılığını ekarte etmek amacıyla Doppler tetkiki kolay ve hızlı bir görüntülemedir. Bu nedenle radyolojik check-up, gerektiğinde beyin MR tetkiki de dahil edilerek, baştan  ayağa kadar görüntüleme yöntemlerini kullanmaktadır.

Karotis Doppler US Tetkiki: Özellikle 50 yaş üzeri kolesterol yüksekliği, diyabeti, hipertansiyonu olanlar ile sigara ve alkol alışkanlığı bulunan kişilerde beyne giden ana atardamarı(şah damarı) incelemek amacıyla yapılır. Ayrıca, tedaviye rağmen baş dönmesi problemi yaşayanlar da beyin sapı-beyincik yapılarını besleyen atardamara bakılır.

Mammografi: 40 yaş üstü kadınlarda meme taramasını tamamlamak amacıyla meme US ile birlikte yılda 1 kez yapılması uygun olur.

Kemik Dansitometre: 40 yaş üstü özellikle menapoza giren kadınlarda kemik yoğunluğunun ölçümü yapılır.

Koroner BT-Anjiografi: Özellikle 50 yaş üzeri kolesterol yüksekliği, diyabeti, hipertansiyonu olanlar ile sigara ve alkol alışkanlığı bulunan kişilerde kalp damarlarının genel durumunu ortaya koyarak gerektiğinde erken dönem tedbirleri almak veya kalp rahatsızlığı olup da, damarlarda tıkanıklık tespiti açısından klasik anjiografi yaptırmaktan korkan kişilerde, 15-20 dakika gibi bir sürede tamamlanan katetersiz anjio grafi tetkikidir.

Beyin MR ve MR-Anjiografi: Sürekli veya sık tekrar eden baş ağrısı şikayetleri olan kişilerde beyin dokusunda organik bir patoloji veya kitleyi, beyin damarlarında balonlaşma gibi hayati risk taşıyabilecek durumları ortaya çıkarmak amacıyla yapılır.

Omurga MR: Sürekli veya tekrarlayan boyun, sırt ve bel ağrısı olan kişilerde omurgalar arasındaki disklerde fıtıklaşma olup olmadığını saptamak üzere yapılır.