CHECK-UP

*Check-up nedir?

Belirli aralıkla kişilerin genel sağlık durumunu ortaya koymak ve gizlice başlamış hastalıkları erken dönemde tespit ederek  tedbir almak amacıyla yapılan kişisel sağlık taramasıdır.

*Radyolojik Check-Up?

Radyolojik check-up, vücutta en sık hastalık ve kanser görülen organların görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesidir.  Bu kapsamda standart bir radyolojik check-up paketi; akciğerin röntgen tetkiki ile, tiroid, meme ve karın içi organlarının ultrasonografi(US) tetkiki ile değerlendirilmesini kapsar.

Bu standart tetkiklere kişilerin yaşı, yaşam biçimi, kronik hastalık varlığı(kolesterol yüksekliği, diyabet, hipertansiyon, vb.)  ve mevcut şikayetleri göz önüne alınarak ek radyolojik görüntüleme yöntemleri de ilave edilebilmektedir.

*Temel radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir?

Röntgen: Herhangi bir organın X-ışını kullanılarak elde edilen 2 boyutlu tek kesitli görüntüsüdür. Akciğer ve kemik yapıların görüntülenmesinde temel yöntemdir.

Ultrasonografi(US): Kulağın işitemeyeceği kadar yüksek frekanslarda  ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilen yöntemdir. X-ışını içermediğinden,  hamileler ve çocuklar dahil güvenle kullanılır. Özellikle karın içi organlar, tiroid bezi, meme, iç genital organların görüntülenmesinde ilk tercih edilen ve kullanılan radyoloji tetkiktir.

Renkli Doppler US: Direkt damar yapılarını görüntülemek veya organlarda  kan akımını değerlendirmek amacıyla kullanılan US gibi ses dalgaları ile görüntü oluşturan tetkikdir. Sıklıkla bacak atardamarları ile şah damarını görüntülemek amacıyla kullanılır. Ayrıca, varis hastalığında venöz yetmezlik  saptanması veya organlarda görülen lezyonların kanlanma paternlerinin tespiti için de sıklıkla kullanılır.

Bilgisayarlı Tomografi(BT):  X-ışını kullanılarak dönen bir tüp yardımıyla vücudun belirli bir bölgesinden ayrıntılı ve kesitsel çok sayıda görüntü elde edilmesi yöntemidir. Bu yöntem röntgen ve US gibi kolay ulaşılan ve hızla tamamlanan tetkiklerden sonra, şüpheli durumları aydınlatmak, saptanan lezyon veya kitleleri daha ayrıntılı değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Manyetik Rezonans(MR):  Büyük mıknatıslar yardımıyla oluşturulan manyetik alan içerisinde radyo dalgalarının kullanılarak vücudun belirli bir bölge veya organını incelemede kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemidir. X-ışını içermediğinden hamileler ve çocuklar dahil güvenle kullanılır.

 

 *Radyolojik check-up avantajları nelerdir?

Günümüzde özellikle devlet hastaneleri gibi yoğun hasta randevusu ile çalışan hekimler için, fizik muayene bakıları çok yüzeysel kalmakta, bu nedenle ultrason başta olmak üzere görüntüleme yöntemleri ile tanıya gidilmektedir.

Özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapılan check-up tetkiklerinde akciğer filmi ile karın ultrasonu standart radyolojik görüntüleme yöntemleridir. Bu yönüyle tetkiklerin eksik kaldığını söylemek yanlış olmaz, şöyle ki; her geçen gün sıklıkla karşılaşmaya başladığımız ve genelde sessiz ve sinsi seyreden tiroid nodülleri ile meme kitlelerini erken dönemde tespit ederek , gerekli önlemleri almak amacıyla tiroid ve meme US tetkiklerinin check-up kapsamına dahil edilmesi önemlidir.

Radyolojik check-up kişilerin yaşı, sosyal yaşamı, beslenme biçimi, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, diyabet gibi sık karşılaşılan kronik hastalık varlığı, varsa mevcut şikayetleri göz önüne alınarak kişilerin isteği doğrultusunda  genişletilebilir.

Standart bir radyolojik check-up tetkikinde, genel sağlık durumunu ortaya koymak amacıyla form doldurulmasından başlayarak hastaya en az 1-1,5 saat zaman dilimi ayrılır, sadece görüntüleme tetkikleri değil, gerektiğinde saptanan bulgular  ve şikayetlere göre ilgili branş hekimine yönlendirme yapılır.

Hastanın genel sağlık formu, elde edilen radyolojik görüntüler ve raporlar arşivlenerek, daha sonraki kontrollerde karşılaştırma amacıla kullanılır.

Radyolojik check-up için önemli bir avantaj da;  bir paket kapsamında yapıldığından ücretlendirmede, ayrı ayrı yapılan tetkiklere oranla %50’e varan tasarruf sağlanmasıdır.

***Radyolojik check-up avantajları nelerdir?

***Standart radyolojik check-up paketinde hangi tetkikler yapılır?

***Standart tetkike ilave şikayetler veya isteğe bağlı ilave edilebilecek görüntüleme ve kan tetkikleri nelerdir?