GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

ameliyatsiztedavi logo wp6

Ameliyatsız Tedavi

 

Girişimsel radyoloji (interventional radiology-IR), radyolojik görüntüleme yöntemlerini kullanarak (sıklıkla ultrasonografi-US), damar içerisinden(endovasküler) ve cilt üzerinden(perkutan) tanı amaçlı biyopsi işlemlerini veya tedavi amaçlı ameliyatsız yöntemleri uygulayan bir tıp branşıdır.

Girişimsel radyologlar, ameliyatsız yöntemleri uygulamaları ve genelde günübirlik uygulamalar ile hastaya daha konforlu bir tedavi sunmaları sebebiyle, hastalar ve diğer klinisyenler tarafından tüm dünyada giderek artan ilgiye mazhar olmaktadırlar.

Girişimsel radyolojide hemen her branşla ilgili farklı tanı ve tedavi uygulamaları görmek mümkündür:

*Biyopsi uygulamaları

*Abse ve vücut sıvı drenajları

*Endovasküler tanı yöntemleri(anjiografi)

*Endovenöz tedaviler(Lazerle varis tedavileri, varikosel embolizasyonu, venöz anomaliler)

*Endovasküler tedaviler(miyom tedavisi, tümör embolizasyonu, balon-stent uygulamaları…)

*Perkütan tedaviler(guatr nodül ablasyonu, tümör ablasyon tedavileri…)