Karaciğer / Böbrek Biyopsileri

 

Karaciğer ve böbrek biyopsileri, organının tamamını ilgilendiren hastalıklarınının tanısı ve klinik derecelendirmesi(hepatit ,siroz, glomerulonefrit gibi) veya bu organlarda görülen kitlesel lezyonların orijinlerinin belirlenmesi(karaciğer/böbrek kökenli lezyon-metastatik lezyon) amacıyla karaciğerden doku parçası elde edilmesi yöntemidir.

Günümüzde sıklıkla ultrasonografi (US) rehberliğinde kalın iğne biyopsisi olarak gerçekleştirilir.  Öncelikle US bakısı yapılarak uygun yerden girişim için işaretleme yapılır. Ardından sterilite koşulları sağlanarak, giriş bölgesine ve derin dokulara lokal anestezi uygulanarak, özel kor biyopsi tabancaları kullanılarak parça alınır. Alınan doku parçaları patoloji laboratuvarlarında özel kesit ve boyama işlemlerinden geçirilerek mikroskop altında incelenerek patolojik tanıya ulaşılır.

İşlem lokal anestezi altında yapılmasına rağmen, hastanın birkaç saat gözlem altında tutulması ve klinikten ayrılmadan önce US kontrolü yapılması önemlidir.