Kalın İğne (Kor) Biyopsi

Hedef organ veya kitle lezyonuna görüntüleme eşliğinde özel amaçla üretilmiş biyopsi iğnesi veya otomatik biyopsi tabancası ile ulaşılarak, 1-2 cm uzunlukta silindirik doku parçaları alınması işlemidir. Kor biyopsi mutlaka lokal anestezi altında ve özel biyopsi setleri ile sterilite koşullarına dikkat edilerek yapılır.

Kor biyopsinin avantajı, patologların ayrıntılı değerlendirme yaparak doğru tanıya gitmesi ve gerekirse özel amaçlı boyama yöntemlerini kullanarak spesifik tanıya ulaşmasını sağlayacak doku bütünlüğünün korunduğu yeterli boyutta doku parçasının alınmasıdır.

Kor biyopsi uygulamaları en çok karaciğer ve meme lezyonlarında kullanılmakla birlikte, böbrek, prostat, akciğer ve yumuşak doku tümörlerinde de uygulanmaktadır.

İşlem lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için ağrısızdır. Hasta işleme aç gelmelidir. Hastanın kullandığı aspirin türevi kan sulandırıcı ilaçlar varsa 5-7 gün öncesinden kesilmelidir. İşlemden sonra hasta 1-2 saat gözlem altında tutulur ve klinikten ayrılmadan önce biyopsi uygulanan organ tekrar kontrol edilir.