İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB)

İİAB, İlgili organ veya lezyona ince bir iğne ile ulaşılarak, enjektörle vakum aspirasyon yapılarak doku parçaları elde edilmesi işlemidir. En sık uygulama, guatr hastalığında tiroid nodül veya nodüllerinde tiroid biyopsisi şeklindedir.

İİAB işlemi, palpe edilebilen yüzeysel lezyonlarda körlemesine yapılabilse de, günümüzde ultrasonografi ile görüntüleme eşliğinde yapılması esastır. Bu iki nedenle önemlidir: Birincisi; işlemin doğru bölgeye ve lezyona yapıldığından kesin emin olunur, yanlış girişim veya sonuçlardan alı koyar. İkincisi; biyopsi uygulanacak lezyonun görüntülemede riskli görülen bölümlerinden parça alınarak en doğru tanıya ulaşmak mümkün olur. Örneğin, kistik kolloidal bir tiroid nodülünde, işlemde sadece kist sıvısı aspire edilirse tanı açısından yetersiz kalabilir, kistik nodülün solid komponenti varsa buradan elde edilecek aspirasyon materyali tanı açısından değerlidir.

İİAB işlemi çoğunlukla lokal anestezi uygulanmadan yapılmaktadır. Bununla birlikte, çok ince bir iğne ile gerçekleştirilen lokal anestezi ile yapılması hem hasta konforunu artırmakta, hem de doktorun uygulama sırasında elini rahatlatarak işlemi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, patolojik tanı açısından yeterli doku materyali elde etmek için gerektiği zaman lokal anestezi etkisi devam ederken, hasta ağrı duymadan işlem tekrar edilebilmektedir.