BİYOPSİ

Vücudun herhangi bir organından veya organda görülen kitlesel oluşumdan histopatolojik tanı elde etmek  amacıyla doku parçası alınmasına “biyopsi” denir. Biyopsi işlemleri önceleri sıklıkla  cerrahi olarak yapılmaktaydı, ancak radyolojik görüntüleme modalitelerinin artması ve  gelişen teknoloji sayesinde, günümüzde sıklıkla ultrasonografi, daha nadiren bilgisayarlı tomografi  ve manyetik rezonans rehberliğinde, güvenle uygulanmaktadır.

Biyopsi işlemi sıklıkla kitlesel lezyonlarda kanser varlığını araştırmak ve varsa tanısını koymak için yapılsa da, kanser dışı hastalık düşülen özellikle karaciğer, böbrek gibi solid organlarda, hastalık tanısı koymak ve şiddetini belirlemek amacıyla da yapılır(en basit ve sık rastlanan örneği, karaciğer yağlanmasında hastalık şiddetini belirlemek içinyapılan biyopsidir).

Girişimsel radyoloji kliniklerinde de, görüntüleme eşliğinde biyopsi işlemleri en sık uygulanan işlemlerdir, hatta özellikle kanser tedavi hizmeti veren hastanelerde özel  biyopsi üniteleri bulunabilmektedir. Bu anlamda görüntüleme eşliğinde biyopsi konusunda girişimsel radyologlar, hem ihtisasları sırasında hem de uzmanlıkları döneminde edindikleri deneyimlerle en tecrübeli hekimlerdir.

Biyopsi işlemi hedef organın histolojik yapısı ve organa ulaşma yolları değerlendirilerek ,  birkaç yöntemle yapılabilir:

*İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

*Kalın İğne (Kor) Biyopsi

*Vakum Biyopsi