Ameliyatsız Varis Tedavisi

ameliyatsız varis tedavisi

Ameliyatsız Tedavi

Ameliyatsız Varis Tedavisi; kesi ve dikiş olmadan sadece iğne deliğinden gerçekleştirilen ve işlem sonrası hastanın istirahat gerekmeksizin günlük yaşamına hemen dönebildiği ve tekrarlama olasılığı klasik ameliyata göre çok daha düşük olan varis tedavisi demektir.

2000’li yılların başından bu yana uygulanan ve bu süreçte etkinliğinin kanıtlanması ile birlikte gelişen teknoloji sayesinde lazer veya radyofrekansla yapılan ve varisin kökünü kurutmayı hedefleyen varis tedavileri bu süreçte yapılan klinik araştırmalarla göstermiştir ki; klasik ameliyattan çok daha başarılı ve kesin bir tedavi metotlarıdır. Bu uygulamalarla kombine veya başlı başına uygulanan skleroterapi(köpük tedavisi) ise, çok daha uzun süredir uygulanmakta olan güvenli bir tedavidir. 

Kalın (variköz—çapları 4 mm’den geniş) varislerin tedavisi:

Kalın varislerinizden kurtulmak  artık ameliyat olmaksızın mümkündür. Ameliyatsız tedavide prensip, varise sebep olan kaynak damar içerisine lazer, radyofrekans, buhar …vb uygulamaları ile damarı yerinde harap etmektir, damara boylu boyunca yapılan tedavi sonrası kapanan damar zaman sürecinde yokolur.

post-op Variköz VarisLazerle veya radyofrekans yöntemiyle varis tedavisi lokal anestezi altında yapılan bir işlem olup, ameliyathane koşulları gerektirmez. Genel anestesi veya spinal/epidural anestezi(belden uyuşturma) kullanılmaması ve sadece lokal anestezi ile yapılması nedeniyle hasta aynı gün tedavi bitiminde yürüyerek evine gidebilir, yatak istirahati gerekmez. Hasta tedavinin ertesi günü, normal yaşantısına dönebilir. Lazer veya radyofrekans yöntemi ile tedavi edilen damarda tekrar varis oluşma ihtimali yok denecek kadar azdır!

Varislere sebep olan kaynak damarın kapatılması ardından, gerekirse görünen yüzeyel varis damarlarını da ortadan kaldırmak üzere sklerozan madde köpük haline getirilerek  bu damarlar içerisine enjekte edilir.  Sklerozan madde damarları kimyasal yolla zedeleyerek damarın kapanmasını sağlar.  Bu tedavi “skleroterapi” olarak bilinir.

 


Retiküler(orta çapta–çapları 2-4 mm olan) varislerin tedavisi:

retiküler varisBu tür varislerde öncelikli tedavi skleroterapi’dir. Skleroterapi köpük veya sıvı skleroterapi olarak uygulanabilir. Doğru damarların kapatılması ve yüzeyden görünmese de bu damarları derinden tetikleyen damarların da kapatılmasını sağlamak adına skleroterapi uygulamasını US-guided(ultrason kılavuzluğuda) yapılması önemlidir. İşlem sırasında variköz damarlara belirli noktalardan çok ince iğneyle girilerek damar içerisine sklerozan madde enjekte edilir. Skleroterapi için lokal anestezi dahil, hiçbir anestezi uygulamaya gerek yoktur. Hasta işlem bitiminde günlük işlerine dönebilir.


Kılcal (spider-örümcek ağı şeklinde ince) varis tedavisi:

kılcal varisBu tür varislerin varlığında, öncelikle ayrıntılı bir değerlendirme yapılarak buna neden olabilecek derinde besleyici damar varlığı araştırılır, eğer varsa öncelikle bu damarlara yönelik skleroterapi uygulanır ki; kılcal varislerin potansiyel tekrarlama riski en aza indirilir.  Bu aşama sonrasında tedaviye yüzeysel lazer veya radyofrekans uygulaması ile devam edilerek en ince damarlar ortadan kaldırılır.